ISAAC Norge konferens 2017

Solskenshistoria om kommunikation satte tonen för en lyckad konferens

I slutet av april besökte Per Andersson från den svenska Isaac-styrelsen vårt västra grannland. Detta för att vara med på Isaac Norges stora konferens som hålls vartannat år. Även i år arrangerades den på Sundvoldens hotell vid Tyrifjorden väster om Oslo. Det skulle visa sig bli ett lärorikt besök fyllt av spännande möten, intressanta föreläsningar men också ett oväntat snöoväder. Norska Isaac har ju en betydligt större bredd än den svenska motsvarigheten och kan på så vis ge mycket inspiration.

I väntan på deltagarna, en snövädersdag.

Per hade bilat till Sundvolden redan dagen innan konferensen. På så vis slapp han och hans assistent det oväntat kraftiga snöoväder som slog till under den första konferensdagens morgon. Några blev försenade men de som hann i tid blev upptinade av Carolina Caggianos berättelse om hur hennes dotter Isabella Tengsareid-Caggiano lärt sig kommunicera. De som föräldrar hade engagerat sig för att dottern, som genom en CP-skada saknar talförmåga, ska träna bokstavering och prat med hjälp av en Tobii “talemaskin”. Isabella fyllde åtta år just denna dag.

Eftersom Carolina kommer från Argentina och pappan från Norge handlade det också om tvåspråkighet. Isabella kommunicerar nu på säväl norska som spanska, ja faktiskt även en del på engelska. Inslaget avslutades med att Isabella pratade lite med hjälp av sin Tobii och att hela publiken sedan ställde sig upp och sjöng en norsk födelsedagssång!

Martine Smith – direkt från Dublin fair city.

Efter den solskenshistorien talade Martine Smith från Trinity College i Dublin inspirerat om alternativ och kompletterande kommunikation, AKK. Det handlade om att röra sig från envägs- till tvåvägskommunikation där samtalsparten är medkonstruerande i samtalet. Hon talade nästa dag om ungdomstiden för personer som behöver stöd för sin kommunikation. En tid hon beskrev som en bro mellan barndom och vuxenliv. Hon målade upp flera träffande beskrivningar av sociala och känslomässiga förändringar och kommunikationens viktiga roll i allt detta. Per Andersson berättade att han kände igen sig i mycket av det som Martine beskrev.

Många föreläsningar genomfördes under de tre dagarna. En av dem via en (delvis krånglande) videolänk till USA där professor David McNaughton och hans kollegor vid Penn State University beskrev studier som visar att även vuxna med omfattande funktionsnedsättningar framgångsrikt kan utveckla sin förståelse av konventionella bokstäver. De tog exempel från personer med olika diagnoser (autismspektrumtillstånd, downs syndrom etc) som inte lyckats lära sig läsa under skoltiden men som via träningsprogram kunde utvecklas betydligt. Även när träningen inte leddes av pedagoger. Man kan tycka att det är en självklarhet att ”övning ger färdighet” men det är av stor vikt att få evidens på att utbildning fungerar även i fall där man tidigare har givit upp!

Gunilla Thunberg, spred ljus om rätten till kommunikation.

En annan av huvudtalarna var Gunilla Thunberg från Dart i Göteborg. Ett tema hon berörde handlade om rätten att få kommunicera. Då utgick hon från såväl FN:s deklaration från 1948 som Barnkonventionen. Det är en styrka att känna till dessa rättigheter i vårt gemensamma arbete. Hon talade också om så kallad responsiv kommunikation samt presenterade vad en genomgång av 150 studier om kommunikationsstöd resulterat i. Vidare talade hon om KomHIT – kommunikationsstöd i vårdsituationer och gav exempel på bildstöd som DART har tagit fram för personer med kommunikativ sårbarhet. Gunilla – som är en stor Norge-vän – bytte ledigt ut vissa svenska termer mot norska i sin föreläsning. Intresset gick inte att ta miste på.

 

Linda Björk, talade om gode män och god kommunikation.

Det pågick ett flertal parallella seminarier som vi inte har utrymme att skriva om. Ett av dem hölls av Linda Björk, ordförande i svenska Isaac. Hon berättade om det projekt som genomförts för att utbilda gode män i kommunikativt stöd i form av samtalsmattor. Det är ju viktigt att den som ska “sörja för” en person också kan kommunicera med denne, vilket allt för sällan är fallet! I det här seminariet kunde också Per Andersson intyga att systemet med gode män både kan fungera bra och dåligt.

Under konferensen gick också Isaac Norges årsmöte av stapeln. Där framgick det att föreningen samverkar på många olika håll i samhället. Alltifrån samarbete med norska orienteringsförbundet till aktiviteter för föräldrar vars barn har behov av kommunikationsstöd. Från ett svensk perspektiv kan man imponeras men också inspireras av deras stora bredd.

Synnöve Flatebö Hoelseth – ny ordförande.

En ny ordförande valdes efter Hanne Pauline Jensen. Den nya ledaren heter Synnöve Flatebö Hoelseth. En kontinuitet i arbetet kunde framskymta som bådar gott inför framtiden. Även delar av styrelsen förnyades. Under en festkväll hölls olika tal där detta skifte markerades. Hanne avtackades varmt och Synnöve välkomnades.

Även Sundvoldens hotell visade sig från sin bästa sida under dessa dagar, inte minst när det gäller maten. Per uppskattade särskilt att restaurangen mixade anrättningarna så bra och att personalen alltid var trevlig. Hans assistent, som står bakom detta referat, känner att han efter ännu ett besök på Sundvolden får allt svårare att hänga fast vid trista svenska fördomar om det norska köket. Maten var helt enkelt lysande!

 

Sammanfattningsvis upplevdes konferensen angelägen, norrmännen fantastiska, och övertygelsen allt fastare – alla har rätt att kommunicera!

 

 

Spännande dansk konferens om alternativ och kompletterande kommunikation

Sent i mars samlades över tvåhundra deltagare till Isaac Danmarks årliga konferens, i natursköna Vingstedt på Jylland. Per Andersson, styrelsemedlem i svenska Isaac reste dit. Med på resan var också Pers assistent Roger som också är medlem i Isaac. Det visade sig vara en mycket lärorik och kul konferens!

Gloria Soto, talare från San Francisco.

Huvudtalare var Gloria Soto, en professor från San Francisco med AKK som specialinriktning. Hon tog bland annat upp hur unga AKK-användare ska få en mer fullödig kommunikation, alltså mer än att bara delta med “ja” och “nej” eller enstaka ord/symboler. Barn som använder AKK uppmuntras alltför sällan att formulera hela meningar i kommunikationen och får därför inte öva så mycket på att “grammatisera” sina uttalanden i spontant prat. Hon talade om vikten för barn att inte bara förstå sammansatta meningar utan också få tillfälle att träna sig att själva uttrycka dem. Det bidrar till den sociala och känslomässiga utvecklingen.

Pojken som kunde kommunicera smart

Under årsmötet åkte stickningarna fram…

Gloria Soto berättade om en pojke med kommunikationssvårigheter som de ansvariga inte ville ge rätt AKK-hjälpmedel för att de trodde att han begrep för lite för att använda dem. Men det visade sig att han kunde uttrycka sig väldigt kreativt. När de undrade vilken bil hans pappa hade så pekade han på siffran fyra (four på engelska) och sedan på bokstaven D. Han kunde alltså berätta att det var en Ford. Efter det fick han rätt hjälpmedel!

Gloria talade också om betydelsen av “personliga narrativ” i kommunikationen. Det handlade om vikten för AKK-användaren att kunna göra en berättelse om sitt eget liv eller vardag. Just det där med pojken som kunde säga “Ford” och det om den personliga berättelsen gjorde att Pelle gärna ville prata personligt med professorn. De fick också möjlighet till en pratstund i restaurangen och kommer att ha fortsatt kontakt.

AKK-möte och massor av bra seminarier

Per kunde delta under en del av det “brugarmøde” som pågick parallellt med föreläsningarna. Ett möte för AKK-användare alltså. De verkade vara inne på samma linje som Gloria Soto för här fanns det möjligheter för olika deltagare att hålla personliga berättelser om sådant som var aktuellt för dem, t ex hur de använde olika sociala medier. Allt var väl förberett, strukturerat och med en god stämning.

Några användare av alternativ kommunikation.

 

Konferensen innehöll flera olika föreläsningar och seminarier att välja på. Bland annat talade Dr. Margriet Heim från Amsterdam intressant om ett program för att få det sociala nätverket kring personer med komplexa kommunikationsbehov att samverka.

AKK-användarna fick sista ordet

Det händer mycket på en konferens. Vi kan bara ge några glimtar.

Per inspekterar en utställares bilbana.

Årsmötet var förstås viktigt liksom utställningarna som kunde ge fina tips. En skola visade t ex upp en bilbana som var bra anpassad för funktionshindrade. Per brukar ofta tycka att just de personliga mötena är viktigast och så var det också den här gången.

 

Hela konferensen avslutades med att två AKK-användare gjorde varsitt inlägg. Dels Frank Dalhoff som under många år varit aktiv inom Isaac.

Jeppe Forchammer talar tillsammans med sin taltolk David.

Han berättade med humor om hur en ny “talemaskine” hade förändrat hans tillvaro på olika sätt. Det sista ordet innan det blev dags för att åka hem fick Jeppe Forchammer. Hans budskap var att AKK är mer än en massa elektroniska hjälpmedel. Kroppsspråk, ögonavläsning och mimik är också viktigt. Vi får inte glömma att vi också kan kommunicera “off-line”.

 

Slutintrycket är att det var en väldigt välordnad konferens med danskt gemyt och proffsigt genomförande. Vi vet inte hur danska Isaac lyckades arrangera det men till och med på färjan till och från Fredrikshamn fick vi, dvs Per och Roger den allra bästa service! 🙂

Per Andersson på hotellet.

 

Det fanns alltid god mat och fika till hands.

Text: Roger Gustavson & Per Andersson

Foto: Roger Gustavson

Rekordmånga kom till årets danska konferens om alternativ kommunikation

Under mitten av mars åkte Per Andersson till Jylland för att vara med på en konferens anordnad av Isaac Danmark. Han reste dit som representant för svenska Isaac i sällskap med sin personliga assistent. Per uppskattade särskilt att det kom med många som själva använder alternativ och kompletterande kommunikation.

Konferensen hölls i Vingstedt i södra Jylland.

Konferensen hölls i Vingstedt i södra Jylland.

I mars varje år arrangeras en konferens om alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) då även danska Isaacs ”generalförsamling” inträffar, ett årsmöte där styrelse väljs och viktiga beslut fattas. Den brukar hållas på Vingstedt Hotell- och konferenscenter som ligger i en vacker dalgång med bokskogar och vattendrag. Per Andersson åkte dit för att vara med.

Under dagarna hölls en hel rad föreläsningar och seminarier. Folk som jobbar med alternativ kommunikation, till exempel speciallärare och logopeder, träffades för att höra om de senaste nyheterna inom området men också för att lyssna till forskare och användare av AKK.

Det var rekordmånga deltagare i år.

Det var rekordmånga deltagare i år.

Företag som säljer hjälpmedel, till exempel talplattor med ögonstyrning, fanns också på plats. I år var det fler deltagare än någonsin.
– 198 anmälda deltagare är rekordmånga sade Anna Voss som är med i danska Isaacs styrelse.

 

Janice Murray förklarade hur allt hängde ihop.

En av huvudtalarna var Janice Murray från Manchester i England. Hon talade bland annat om hur uppmärksamhet, organisatoriska strategier och minne samverkar för att genomföra kommunikation. Särskilt tog hon upp hur språkinlärningen skiljer sig för barn med olika möjligheter och hur AKK kommer in i bilden.

Signhild Skogdal från Norge var lättare att förstå än talarna från Danmark. För svenskar alltså.

Per lyssnade också till Signhild Skogdal från Tromsö i Norge som argumenterade för att elever som använder AKK så långt som möjligt ska gå i samma klass som andra elever som inte använder AKK. Det är ju lite olika åsikter om den saken eftersom en del tycker att “AKK-barn” ska gå i specialklasser. Skogdal menar att barn som använder AKK ofta själva vill träffa andra barn i samma ålder.

Ett annat seminarie som Per deltog i handlade om sociala medier. En skola hade skapat en Facebook-grupp för elever som använde AKK. De kunde skriva in sina kommentarer med hjälp av symboler. Det var intressant. Någon berättade också om en ny dansk utbildning inom AKK.

Per deltog även på ”brugarmødet”.

Per deltog även på ”brugarmødet”.

Per har varit med om flera liknande konferenser både i Sverige, Norge och Danmark. Han tycker att det är extra bra att många personer med funktionsnedsättning deltog. Så brukar det inte alltid vara. Parallellt med seminarierna hölls nämligen ”brugarmøde”, en träff för användare av AKK. Ett tiotal av dessa brukare möttes för att samtala om gemensamma erfarenheter.

Mixad mat på silverfat.

Mixad mat på silverfat.

Det märktes att deltagarna trivdes. Det fanns många tillfällen att prata med varandra mellan samlingarna och i samband med de festliga måltiderna. Per tyckte att de danska kockarna var särskilt duktiga på att ordna mixad mat som han behöver. De serverade maten i olika småskålar på ett aptitligt och trevligt sätt, ja till och med på silverbricka!

Sådana här konferenser är jätteviktiga, och de blir ju inte mindre viktiga av att de är så trevliga.

Text: Per Andersson & Roger Gustavsson
Bild: Roger Gustavsson